inna.

13 tekstów – auto­rem jest in­na..

Kiedy jes­teś już na sa­mym dnie, kiedy jest już naj­gorzej, może być tyl­ko le­piej, bo niżej zle­cieć nie można. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 sierpnia 2010, 12:21

Nie żałuj­my te­go co było, raczej żałuj­my te­go cze­go nie zrobiliśmy..

proste. 

myśl • 6 marca 2010, 10:48

Dog­ry­zając dru­giemu człowieko­wi wca­le nie sta­jesz się lep­szy, to dowód na to ja­kim bezmózgiem jes­teś, bro­niąc się głupotą. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 lutego 2010, 12:05

nic nie może Ci zastąpić szczęścia. . 

myśl • 6 stycznia 2010, 17:12

naj­większa umiejętność ma­lar­ska to ta­ka , gdzie z jed­nej kred­ki , stworzysz całą pa­letę kolorów. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 grudnia 2009, 17:38

Przyszłość to śmierć.
Wolę o niej nie myśleć . . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 grudnia 2009, 15:15

Śmierć wca­le nie mu­si być straszna. To prze­cież od­poczy­nek od życia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 grudnia 2009, 15:33

Nie mogę żyć samą przyszłością, bo wspom­nienia to naj­wspa­nial­sza rzecz jaką mam. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 grudnia 2009, 20:12

z dnia na dzień od­biega­my od swe­go człowie­czeństwa, i sta­jemy się pot­wo­rami, pot­wo­rami dla włas­ne­go życia.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2009, 17:16

'' nie mów że kocham mrok..
ja po pros­tu lu­bię in­ne światło..'' 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 listopada 2009, 11:15
inna.

łacina

Zeszyty
  •  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inna.

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność